empowering childbirth - Boodschap
In Vertrouwen Bevallen
 

 
Omdat er in iedere vrouw de kracht en weten zit om een kind te baren....
Misschien zit je met twijfels of angsten, of wil je gewoon dieper en steviger in je eigen kracht en weten gaan staan.
 Tijdens deze workshop brengen wij jou naar je innerlijke barings kracht en vrouwelijke wijsheid. Ik/wij  geven je informatie rondom geboorte en jou rechten als barende vrouw zodat je de regie over jouw lichaam, baby en geboorte in handen houdt.
 
In de 8 dagen van de workshop komt het volgende aan bod:
  • Contact met je lijf
  • Angsten en vreugden
  • de rol van de partner
  • je band met je vroedvrouw
  • een Doula
  • de geboorte
  • als het anders gaat
  • terugkom dag/ervaringen delen

Voor aanmeldingen ga naar Contact of bel 0622911027
Kosten: 12,50 per les p.p
incl.handouts, koffie/thee en nazorg
indien kosten een probleem zijn dan is er overleg mogelijk!

 
 
 De 13 oorspronkelijke  Clanmoeders
(Van het boek geschreven door Jamie Sams)
Spirituele levenslessen voor het ontdekken en ontwikkelen van jouw vrouwelijke talenten en kwaliteiten. Kom mee, en maak kennis met de 13 oorspronkelijke clanmoeders……
Het is tijd dat wij vrouwen onze krachten herkennen en erkennen…in ons Zelf, maar ook in elkaar. Vroeger was er de “sisterhood” of Zusterschap, …die is er nog steeds alleen zijn we haar wat uit het oog verloren (want diep in ons hart voelen wij haar nog!). De zusterschap zal weer krachtig worden als vrouwen elkaar als gelijkwaardige delen van het geheel zien. Als iedere vrouw zich Zelf eert komt er meer zuivere creatieve energie vrij die gebruikt kan worden ten behoeve van het geheel.
Via de 13 oorspronkelijke Clanmoeders, die allen ook in ons leven, kunnen wij leren onze waarheid te zien, accepteren, te staan, te delen en te zijn. Een liefdevol, uitdagend en helend pad voor iedere vrouw die haar talenten, passie en waarheid wil leven en die graag in haar kracht wenst te staan.
De Ontembare Vrouw
Op basis van het boek "De Ontembare Vrouw" van Clarrissa Pinkola Estés maken wij de reis terug naar ons diepste zijn, waar onze eigen wilde wijze vrouw vertoeft....waar Zij die alles weet leeft. Want in iedere vrouw leeft een grote kracht gevuld met goede instincten, intuïtie, passie en creativiteit en een tijdloze wijsheid en weten.
Zij komt naar ons in visioen, in droom (wakend en slapend) door muziek, de Drum, de roep, de schreeuw, door geschreven en gesproken woord...en door verhalen. Het is dan ook van groot belang dat wij vrouwen regelmatig samenkomen en met elkaar delen, onze dromen, onze passie, onze krachten, onze vreugde en ons verdriet.
Op basis van de verhalen in dit boek gaan wij ons afvragen waar wij onze instincten, intuïtie, passie, creativiteit en onze innerlijke weten aan de kant hebben gezet, wat betekent de wilde ontembare vrouw voor ons? En waar leeft zij nog in ons en waar ligt zij op sterven?
Kom, laten wij samen de deur naar onze diepste weten open zetten, laten wij ons her-inneren en her-bronnen met onze wilde vrouw....laten wij haar medicijn tot ons nemen, laten wij lachen, dansen, roepen....kom, dan gaan wij  haar samen wakker zingen...
Want zonder ons sterft zij, en zonder haar sterven wij!!!
Medicijnwiel
Het medicijnwiel is een oeroude levenswijze, het is een pad, een Weg.
Hier vind je geen meesters of goeroes, het is een weg met vrienden, die elkaar stimuleren door elkaars ontdekkingen te delen.
Je kiest ZELF of je deze weg wilt begaan, het is een weg die je ook grotendeels alleen bewandelt.
Het medicijnwiel is een basis structuur waar ieder op zijn eigen wijze kan werken.
Er is hier geen goed of fout, alleen je eigen ont-dekking, ont-wenteling.
Je eigen vrije wil.
Onderweg komen wij in contact met en leren wij:
- eigen verantwoordelijkheid
- eigen kracht centrum
- de verbinding met al dat is
- geen verwachtingen hebben
- overgave
 
Deze workshop is een introductie, en er wordt dan ook met de eerste basis van de medicijnwiel gewerkt.
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint